Afvisning


Livets Fodspor


Exam. Psykoterapeut ~ Matthias Axelsen


Psykoterapi ~ Parterapi ~ Danseterapi ~ Personlig udvikling


 

Afvisning

  

I barndommen blev du måske afvist eller svigtet af far eller mor!

 

At blive afvist, er meget sårbart for mange mennesker, og det kan være en grundlæggende årsag til, at livet kan føles tungt og svært.

 

I hverdagen møder vi små og store afvisninger, der ikke rammer det enkelte menneske, men har du erfaringer fra barndommen, der gør dig særlig udsat, bliver du "ramt", og din reaktion vil føles mere voldsom end svarende til situationen.

 

Årsagen kan være, at du I barndommen blev afvist af far eller mor, så afvisningen og svigt i nu-tiden, bliver koblet sammen med dine oplevelser fra fortiden. Du kan komme i kontakt med en følelse af skyld og skam, som umiddelbart virker uforståelig for dig, og det kan være svært, at finde en mening i den reaktion, der blev udløst af en forholdsvis lille episode. Dette kommer ofte til udtryk i vores parhold, som bliver påvirket af det.

 

Eksempel på nogle af de hændelser, der kan ligge til grund for afvisningstemaet kan være: forældres skilsmisse, dødsfald i nære relationer, at blive udsat for mobning i børnehave eller skole.

 

Din reaktion som voksen kan være, at du oplever en frygt for ensomhed, samt angst for at blive forladt og være alene. For at undgå det, søger du samhørighed med venner eller partner, så du undgår at mærke din angst for isolation og alenehed. I relationen er du imidlertid ofte bange for, om du er vellidt, om du er værd at elske, er god nok, om du har værdi - du mærker det, vi ofte betegner som lavt selvværd.

 

Ensomhed og frygten for at blive forladt, er et af de eksistentielle grundvilkår. I  terapisessionerne arbejder vi med accept samt at rumme de følelser du mærker, hvilket åbner op for muligheder, der kan medføre positive ændringer for dig i dit liv og dit parforhold..

Psykoterapeut MPF

Matthias Axelsen

Pris for private klienter i psykoterapi:

kr. 800,- pr. session som er

på 1 1/4 time.


Psykoterapi:

ring og få en aftale til terapi

på tlf. 21 26 11 20

matthias@livetsfodspor.dk"Ha' Tillid og Tro

~

Dit Liv vil Gro!"

 

 


Psykoterapi foregår via

Skype eller Zoom

 

Telefon +45 21 26 11 20 ~ matthias@livetsfodspor.dk