Misbrug


Livets Fodspor


Exam. Psykoterapeut ~ Matthias Axelsen


Psykoterapi ~ Parterapi ~ Danseterapi ~ Personlig udvikling


 

Misbrug

 

Nogle mennesker tror, at problemer kan drikkes væk!

 

Nogle mennesker tror, at problemer kan drikkes væk, og det kan også føles sådan i første omgang. Alkoholen giver en følelse af lethed, hvor bekymringerne tynger langt mindre, end de gjorde i ædru tilstand.

 

Alkoholen giver dig et ekstra beskyttelseslag, så du undgår at mærke dine følelser. Det kan føles som en kortvarig lindring og en følelse af, at alle problemer er forsvundet.  Når virkningen ophører, kommer de tyngende tanker dobbelt tilbage, og det bliver fristende, at vælge at drikke videre, fremfor at se på problemerne.

 

At vælge misbruget til at dulme er et destruktivt valg, da du skader dig selv både fysisk og psykisk. Alkoholen hjælper dig, til at affinde dig med de vilkår der er, og fortsætte det destruktive liv, som du kender og føler dig tryg ved. Intellektuelt ved du godt, at du burde gøre noget andet, og inderst inde har du håbet og et stort ønske om, at komme ud af din fastlåste situation.

 

Nogle af de bekymringer du er optaget af, kan handle om fortid og fremtid, samt det der sker ude i den store verden. På den måde kommer din opmærksomhed væk fra dig selv, og bliver endnu en effektiv beskyttelse mod at mærke dig selv og dine følelser.

 

I terapien vil vi undersøge nærmere, hvad der ligger til grund for, at lige netop du foretager de valg du gør, og hvordan du kan vælge anderledes. Formålet er, at du i fremtiden får mulighed for, at vælge ud fra en fri vilje, hvor du ikke lader din fortid bestemme. Du får muligheden for, at vælge det konstruktive frem for det destruktive.

 

I terapisessionen vil  arbejde med spørgsmål som: "hvad er det, der udløser din trang til at drikke", "hvorfor vælger du den løsning", "hvad prøver du at undgå", "hvad er det, der vil ses", "hvad beskytter alkohol dig imod" og "hvad har du i virkeligheden behov for".

Psykoterapeut MPF

Matthias Axelsen

Pris for private klienter i psykoterapi:

kr. 800,- pr. session som er

på 1 1/4 time.


Psykoterapi:

ring og få en aftale til terapi

på tlf. 21 26 11 20

matthias@livetsfodspor.dk"Ha' Tillid og Tro

~

Dit Liv vil Gro!"

 

 


Psykoterapi foregår via

Skype eller Zoom

 

Telefon +45 21 26 11 20 ~ matthias@livetsfodspor.dk