Parterapi


Livets Fodspor


Exam. Psykoterapeut ~ Matthias Axelsen


Psykoterapi ~ Parterapi ~ Danseterapi ~ Personlig udviklingParterapi


Noget af det mest udfordrende og krævende her i Livet er, at relaterer med bevidsthed i parforholdet - og samtidig er gevinsten mere end guld værd, når du mærker resultatet af det.


Vi ønsker alle et levende og kærlighedsfyldt parforhold, hvor vi inspirerer og udvikler hinanden hver i sær og selve parforholdet.


I parforholdet er der mange dynamikker på spil, som udspringer af vores forskelligheder og vores opvækst - ofte er det netop det, som du blev forelsket i, som nu er udfordringerne!


Når vi i fællesskab beslutter os for, at målet for parforholdet er samhøringhed og genforening med den, vi dybest set er, så vil vi møde alt det, der er modsat os selv hos vores partner - vi bliver konfronteret med vores gamle mønstre, dæmoner og bagage fra opvæksten.


For at vi kan gå igennem denne proces, skal vi hjælpe hinaden med at gå igennem situationerne med mod og nysgerrighed - også de situationer hvor vi dømmer og fordømmer hinanden med had, vrede, skyld, frygt, kritik og fortvivlelse.


Som par skal I vove denne rejse sammen med bevidstheden om, at I tør omfavne det, som I møder på jeres vej med tillid og nysgerrighed. Den ultimative udfordring er accept. Hvis I skaber et fundament, som er baseret på tolerance, accept og empati, så vil jeres forhold komme til at indeholde, det, der skal til - så I begge to hver især og jeres parforhold kan udvikle sig.


Den mest kostbare gave, som I kan give, er at være i parforholdet med en bevidst, vedvarende og nærværende tilstedeværelse. Når tilliden udvkler sig, bliver det muligt at nyde sand intimitet, og I er godt rustet til at opleve, hvad det vil sige, at elske og blive elsket af den anden.


Vejen til et bevidst parforhold er ikke den samme for alle. Det er krævende og konfronterende - men det er fornyende, styrkende og berigende.


"I parforholdet skal I tale sammen på en sådan måde, at I bygger Broer i stedet for at grave Grøfter!"

Psykoterapeut MPF

Matthias Axelsen

Pris for parterapi:

kr. 1.200,- pr. session som er

på 1½ time


Parterapi:

ring og gå en aftale til parterapi

på tlf. 21 26 11 20

matthias@livetsfodspor.dk

"I parforholdet skal I tale sammen på en sådan måde

~

at I bygger Broer i stedet for at grave Grøfter!"

 


Parterapien foregår via

Skype eller Zoom


Telefon +45 21 26 11 20 ~ matthias@livetsfodspor.dk