Parterapi, hvordan


Livets Fodspor


Exam. Psykoterapeut ~ Matthias Axelsen


Psykoterapi ~ Parterapi ~ Danseterapi ~ Personlig udvikling


 

Parterapi, hvordan?

 

Hvordan foregår Parterapien? - Et levende og bevidst parforhold!

 

Som parterapeut fokuserer jeg på både Yin aspektet og Yang aspektet, så det giver den optimale indsigt i det landkort I hver især navigerer ud fra, og øger forståelsen for det feminine og det maskuline univers.

 

Som eksempel kan nævnes, at mænd ofte er grænsesættende og kvinder ofte er grænsebrydende. Fagligt og menneskeligt har har jeg derfor den optimale indsigt og forståelse for, hvad der sker mellem jer, og hvorfor det kan være så svært at forstå hinanden.

 

Min arbejdsmåde i parterapien er overordnet, at I taler sammen, og jeg lytter til jeres samtale. I fortæller hinanden, hvilket formål I hver især har med at gå i parterapi, og jeg vil sammen med jer arbejde på at finde et fælles mål for terapien og for jer som par.

 

Dernæst er det jeres problemer i parforholdet, som I har fokus på. Inden I tog beslutningen om at gå i parterapi, har I sikkert talt meget om jeres problemstillinger, men det er vigtigt endnu engang, at formulerer udfordringerne for hinanden med os som tilhører.

 

Jeg arbejder terapeutisk med jer som par og har overvejende fokus på jer som en helhed. Ind imellem vil det være udbytterigt at gå dybere ind i en individuel problematik hos den ene part. Det opleves meget givtigt for den anden partner, at være vidne til denne proces.

Psykoterapeut MPF

Matthias Axelsen

Pris for private klienter i psykoterapi:

kr. 800,- pr. session som er

på 1 1/4 time.


Psykoterapi:

ring og få en aftale til terapi

på tlf. 21 26 11 20

matthias@livetsfodspor.dk"Ha' Tillid og Tro

~

Dit Liv vil Gro!"

 

 


Psykoterapi foregår via

Skype eller Zoom

 

Telefon +45 21 26 11 20 ~ matthias@livetsfodspor.dk