Privatlivspolitik


Livets Fodspor


Exam. Psykoterapeut ~ Matthias Axelsen


Psykoterapi ~ Parterapi ~ Danseterapi ~ Personlig udvikling


 

Privatlivspolitik GDPR ~ Livets Fodspor

  

Det du skal vide om samtykke og dine persondata hos Livetsfodspor.dk:

Livets Fodspor behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

 

Beskrivelse af databehandlingen:

 

Formål:

Levering af mine ydelser, produkter og tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af ydelser, produkter og tjenester, som du har købt eller tilmeldt dig til.

 

Kundeservice: Support i forbindelse med dine køb af ydelser, produkter og tjenester samt øvrige henvendelser.

 

Online markedsføring: Personoplysninger anvendes ikke til online markedsføring.

 

Kategorier af personoplysninger:

Jeg behandler flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer til brug for min kontakt til dig og evt. journalføring.

 

Kilder:

Jeg har fået dine oplysninger:

Direkte fra dig/jer pr. telefon, via mail, Messenger eller WhatsApp eller 

Direkte fra dig/jer ved peronslig fremmøde i min klinik eller i forbindelse med deltagelse i foredrag eller workshop.

 

Mine databehandlere:

Kun mig.

 

Behandlingsgrundlag:

Det er nødvendigt for mig at ligge inde med disse oplysninger på grund af:

Vores legitime interesse i klientarbejdet med dig/jer.

Så jeg kan opfylde en kontrakt, som du/I er part i.

 

Modtagere:

Dine/jeres personoplysninger videregives ikke til tredjepart.

 

Opbevaring:

Jeg opbevarer dine/jeres personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

I forbindelse med køb af ydelser, produkter eller tjenester: I forbindelse med levering af mine ydelser, produkter og tjenester vil jeg opbevare dine/jeres personoplysninger i op til 3 år efter afslutning af kundeforholdet, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

 

Generelt vil personoplysninger vedrørende henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

 

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du/I kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine/jeres personoplysninger jeg ligger inde med.

 

Dette kan ske ved henvendelse til:

Livets Fodspor v/Matthias Axelsen

mail: matthias@livetsfodspor.dk

Tlf:+ 45 21 26 11 20

 

Hvis der er fejl i de oplysninger, som vi har om dig/jer, kan du/I altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, lige som du/I har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du/I ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du/I også meget velkommen til at skrive til mig på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du/ ikke længere, at jeg skal behandle dine/jeres personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine/jeres personoplysninger, kan du/I også sende mig en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

 

Hvis du ønsker at klage over Dancing Your Spirit’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 email: dt@datatilsynet.dk.Psykoterapeut MPF

Matthias Axelsen

Personlig udvikling & Terapi:


Ring og få en aftale på

tlf. 21 26 11 20

matthias@livetsfodspor.dk

Min Udddannelsesbagrund:


Certificeret & Exam. Psykoterapeut

ID Academy


Certificeret Gruppefacilitator

ID Academy


Certificeret Coach på ID Academy


Facilitator i Familie opstillinger / Family Constellation


Danseterapeut Apprentice Teaccher hos School of Movement Medicine i England


Medlem af ID Psykoterapeutisk Forening


Medlem af Dansk Psykoterapuet Forening


"Ha' Tillid og Tro

~

Dit Liv vil Gro!"

 

 


Psykoterapi foregår via

Skype eller Zoom

 

Telefon +45 21 26 11 20 ~ matthias@livetsfodspor.dk